فواید و کارایی History در فتوشاپ

:: فواید و کارایی History در فتوشاپ

History: یـکـیــ از امـکـانـاتــ عـالـیـیـه کـهـ فـتـوشـاپــ در اخـتـیـار طـراحـانــ

گـذاشـتــه اسـتــ کـارایـیــ آنــ مـثـلــ Ctrl+z میماند

امـا بـا ایـنـ تـفـاوتــ کـه ctrl+z فـقـطـ بـه

صـورتــ یـکـبـار در فـتـوشـاپــ بـر مـیـگـردد.

امـا بـا History شـمـا مـیـ تـوانـیـد چـنـدیـنــ بـار در فـتـوشـاپــ بـر گـردیـد.

جـهـتـــ آمـوزشــ آوردنــــ History در فـتـوشـاپــ کــلـیــکــــ کـنـیـد


دنیای عکس | مرجع عکس | زیباساز وب منبع : دنیای عکس | مرجع عکس | زیباساز وبفواید و کارایی History در فتوشاپ
برچسب ها : فـتـوشـاپــ ,history

آموزش مرج کردن لایه ها در فتوشاپ

:: آموزش مرج کردن لایه ها در فتوشاپ

آموزش مرج کردن لایه ها

1. لایه هایی را که می خواهید باهم مرج کنید انتخاب کنید

(ctrl را گرفته و بعد با کلیک سمت چپ موس انتخاب کنید)

2. کلیک راست کرده و گزینه Merge Layers را انتخاب کنید

نکته :

1. زمانی که می خواهید لایه ها را انتخاب کنید در قسمت سمت راست اسم کلیک کنید

 


دنیای عکس | مرجع عکس | زیباساز وب منبع : دنیای عکس | مرجع عکس | زیباساز وبآموزش مرج کردن لایه ها در فتوشاپ
برچسب ها : لایه ,کلیک ,انتخاب کنید